Nyheter

Luleå Basket startar affärsnätverk tillsammans med Norrbottens Handelskammare

Luleå basket vill förändra svensk lagidrott för damer och bli Sveriges ledande elitklubb i Europa.  Föreningen vill även göra det möjligt för sina spelare att leva på sin idrottskarriär. Ett högt uppsatt mål och en ambitiös strävan. Tillsammans med lokala och regionala aktörers stöd har föreningen stegvis närmat sig den målsättningen. Luleå Basket vill genom bildandet av ett klusternätverk för sina huvudsamarbetspartners ge tillbaka värde i form av affärsytor och nya affärskontakter.

I samarbete med Norrbottens Handelskammare bildar Luleå Basket Guldnätverket. En unik samverkan som syftar till att lyfta de medverkande företagens affärsnytta, bygga nätverksbroar för nyetableringar och exportsatsningar.

Nätverksträffarna sker vid fem tillfällen under säsongen där medverkande företag får en företagsunik profil via djupintervjuer genomförda av Norrbottens Handelskammare för att identifiera behovsbilder. Till dessa tillfällen är bland annat gästföreläsare från Mälardalen inbjudna, där respektive föreläsare har ett intresse av att förmedla sina tjänster i regionen.

– Norrbottens Handelskammare ser med glädje och spänning fram emot samarbetet med Luleå Basket och alla de företag som ingår i Guldnätverket. Tillsammans ska vi arbeta föra att lyfta basketen i länet och samtidigt öka möjligheten för våra medverkande klustermedlemmar att hitta nya affärspartners, säger Robert Forsberg, tf VD Norrbottens Handelskammare”