Nyheter

Rabatt för Lulebos hyresgäster

Alla Lulebos hyresgäster får 50 kr i rabatt per person och matchbiljett vilket också gäller för slutspel. Hyresgästen visar upp aktuell hyresavi och löser själv biljett i biljettluckan innan match.