Nyheter

Unga tjejers framtidstro i Norrbotten besökte Piteå

Idag besökte Allis Nyström klass 4 och 5 på Bergsviksskolan i Piteå. Luleå Basket är med i ett projekt tillsammans med Sparbanken Nord som heter Unga tjejers framtidstro i Norrbotten. I projektet görs flera skolbesök runt om i Norrbotten där vi pratar om hälsa och livsstil, god kamratskap, allas lika värde och andra värdegrundsfrågor.

– Vi måste få fler unga kvinnor att stanna kvar i länet och därför skapa bättre förutsättningar för utveckling. Luleå Basket är aktiva i samhällsfrågor gällande jämställdhet, lika värde, integration, kamratskap och hälsa. De är väl representerade på nationell nivå och ger starka, positiva, signaler till unga kvinnor och vi är mycket glada över vårt givande samarbete. De är ambassadörerr i länets samtliga kommuner, sa Kjell-Nilsson, vice VD i Sparbanken Nord, i en artikel som trycktes i Luleå Baskets tidning Inside i början på säsongen.