Nyheter

Tungt skadebesked

Under tisdagen genomgick Josefin Westerberg en titthålsoperation i sitt tidigare skadade knä. Denna operation föranleddes av att Josefin har haft mer instabilitetsproblem än hennes magnetkameraundersökning kunde påvisa. För att vara helt säker på Josefins knästatus valde därför ortoped Tomas Isaksson tillsammans med Josefin att undersöka knät via operation. I samband med denna fann man att Josefins främre korsband hade gått helt av uppe i sitt fäste mot benet. Detta innebär att Josefin är borta för resten av säsongen.

Josefin påbörjar nu uppträning inför kommande operation där ett nytt korsband skall transplanteras in i hennes knäled. Efter detta väntar 6-9 månaders rehabiliteringsträning.

Foto: Alf Lindbergh