Allis och Ellen på sportdag på Furuparksskolan

2022-05-10

Idag var det sportdag på Furuparksskolan och självklart var Allis Nyström och Ellen på plats och skrev autografer och delade ut t-shirts.

Tack för att vi fick komma och tack till våra partners i förebildsarbetet

Basket förenar
Ungas framtidstro i norrbotten