Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

2021-03-28

”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” är en rapport framtagen av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet på uppdrag av länsstyrelsen.
Rapporten synliggör rasism och diskriminering mot den afrosvenska befolkningen och visar hur afrosvenskar inte kommer lika långt i karriären i konkurrens med landets övriga befolkning, oavsett om de är lika mycket – eller mer – meriterade för den åtråvärda positionen.

Med rapporten hoppas forskare öka medvetenheten om de processer som möjliggör strukturell diskriminering på arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten HÄR 

 

Basket förenar
Ungas framtidstro i Norrbotten
Black Lives Matter