Hanna Wallensteen psykolog och föreläsare.

2021-03-03

Hanna Wallensteen arbetar som legitimerad psykolog och föreläsare.
Wallensteen har bred erfarenhet av arbete med människor i kris, svåra situationer i olika sammanhang inom skola, socialtjänst, psykiatri och fristående organisationer.

Sedan 1999 har Wallensteen föreläst om frågor som rör normer, rasism, likabehandling, minoritetsstress och adoption och är själv adopterad från Etiopien.
I sina föreläsningar varvar Hanna Wallensteen teori och forskning med konkreta exempel och gestaltande för att öka både kunskap och känsla hos sina åhörare.

Basket förenar
Ungas framtidstro i Norrbotten
Black Lives Matter