Hur går rekryteringen till på ert företag?

2021-03-07

Afrosvenskar berörs av strukturell diskriminering i en omfattande utsträckning på den svenska arbetsmarknaden.
Det finns tydliga kopplingar mellan arbetspositioner och hudfärg, inkomst och hudfärg trots motsvarande utbildning.

I Sverige stoltserar vi med vår jämlikhet och jämställdhet i många delar av samhället trots de tydliga rapporter och undersökningar som tyder på att strukturell rasism är ett faktum i samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden.

Hur går rekryteringen till på ert företag? Hur ser er arbetsplats ut gällande inkludering och mångfald? Vad har du för förutfattade meningar som påverkar din syn på andra människor?

Vi uppmanar arbetsgivare att se över er arbetsplats och skapa förändringar för en mer jämlik miljö för alla.
Vi uppmanar även dig som individ att rannsaka dig själv hur du kan vara en del av förändringen mot ett samhälle fritt från rasism.

Basket förenar
Ungas framtidstro i Norrbotten
Black Lives Matter