Introduktion föreningsliv

2021-02-18

Idag var det dags för en grupp till i vårt projekt Ungas framtidstro i Norrbotten där vi träffar föräldrar och andra nyanlända och introducerar hur föreningslivet ser ut i Sverige.
Vi vill göra föreningslivet och basketen mer lättillgänglig när du kommer till Sverige och därför blir utbytet i dessa introduktioner så viktiga för att oss.

Här får vi lära oss hur idrottande ser ut i andra länder och hur ungdomsidrott utövas bland ledare, barn och ungdomar.
Många gånger är det knutet till skollag som är likt High school i USA och här hittar vi likheterna med våra stadslag i Luleå Basketcentrum där det handlar om att idrotten behöver vara nära till hands för att bedrivas.

Tack till denna grupp och våra samarbetspartners som tror på ett Norrbotten där vi ska lära oss av varandra och drivas framåt tillsammans.


Basket Förenar
Ungas Framtidstro i Norrbotten