Introduktion Föreningsliv

2020-09-01

I vårt projekt Ungas Framtidstro i Norrbotten så jobbar vi tillsammans med flyktingmottagningen där vi får träffa nyanlända från olika platser i Norrbotten som får en introduktion i föreningsliv.

Idag så smygstartade vi med två deltagare som skapade mycket utrymme för frågor och dialog.
Vi fick lära oss mycket om hur idrott och vilka idrotter som utövas i deras respektive hemland och hur idrott ser ut för kvinnor kontra män.

Tack för att ni kom och hjälpte oss att sprida föreningslivets goda sidor men framförallt att vi fick lära oss hur vi ska bli mer välkomnande inom basketen och på Luleå Energi Arena.

Tack till våra partners som stöttar vårt arbete.

Basket förenar
Ungas Framtidstro i Norrbotten