ÖPPET BREV TILL SVENSK BASKET

2020-09-11

Under Svenska basketbollförbundets årsmöte, lördagen den 29 augusti, framfördes ett av förbundets aktiva arbeten och ställningstaganden mot den strukturella rasismen i basketsverige – Round Table Talks. Arbetet presenterades som en powerpoint av Azuka Nnamaka och Johannes Wohlert.

Under presentationens gång ifrågasatte en klubbdirektör avsändaren av arbetet och den grafiska logotypen, det vill säga den knutna näven som symboliserar arbetet. Så här uttryckte sig personen ordagrant: ”BLM-loggan är inte bara odelat positiv. Med tanke på de händelser som skett med protester och efterföljande kravaller. Jag tror att det är viktigt att vi funderar på det i kommunikationen. Vad är det vi sänder ut för någonting? Vad är det vi står för? Bara en tanke.”

Efter personens uttalande fanns möjligheten att höja rösten och markera. Men det förblev tyst. Problematiken som finns i tystnadskulturen runtom i basketsverige är något som vi vill lyfta och förändra.

Vi ser i dag organisationer, företag och idrottslag på alla nivåer ta ställning för BLM-rörelsen och vad den står bakom, nämligen alla människors lika värde. Bland dessa finns världens största basketligor, WNBA och NBA, som aktivt stöttar och tar ställning mot den rasism som existerar världen över.

Således är det viktigt att vi tar ansvar, inte minst inom svensk basket som stolt presenterar siffror, statistik och jämförelser av basketens arbete med jämlikhet, mångfald och inkludering. Det ansvaret sträcker sig genom alla led i en förening eller ett förbund, från ungdomsledaren i ett Easy basket-lag till förbundsstyrelsen och kansli i SBBF. Därför är det viktigt att vi rekryterar personer som lever upp till svensk baskets värdegrund.

Vi i Luleå Basket vill ta större ansvar för att bryta tystnadskulturen i svensk basket och ytterligare förtydliga vårt ställningstagande mot rasism.

Som förening förstår vi att vi behöver få mer kunskap och kommer därför att utbilda oss i frågor som rör mänskliga rättigheter. Detta inkluderar såväl spelartrupp som organisation för att skapa bättre förutsättningar och öka kunskapen för att driva frågan framåt.

Vi kommer tydligare använda vår röst i våra projekt ”Ungas framtidstro i Norrbotten” samt ”Förebildsarbete” för att förändra den strukturella rasismen som finns i samhället genom våra besök i klassrum och idrottshallar.

Vi hoppas att alla föreningar inom basketsverige väljer att visa sitt stöd för allas lika värde och ta ansvar över sin egen organisation i arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Det finns inget facit för hur ett sådant arbete ser ut, det viktiga är att lyfta diskussioner i idrottshallen, omklädningsrummet, på arbetsplatsen och i hemmet.

Det arbetet startar här och nu.Basket Förenar