Porsöskolan med Allis Nyström och Josefin Vesterberg

2021-09-16

Porsöskolan med Allis Nyström och Josefin Vesterberg

Så härligt att få vara ute och träffa ungdomar som denna klass 3 på Porsöskolan och det blir extra kul när det är Allis och Josse som båda gått lågstadiet i Luleå som är på plats.
Att vi får vara ute med förebilder som även är bäst i Sverige bådar gott för alla ungdomar och framtiden.

Tack till Luleå Basketcentrum, Porsöskolan och våra partners i Förebildsarbetet.