“Prata Rasism” en podcast

2021-02-22

I måndagens tips delar vi podcasten ”Prata rasism”. Vad kan den offentliga sektorn göra i arbetet mot rasism? I fem avsnitt får vi ta del av personliga berättelser från rasifierade personer som utsatts för rasism och hatbrott inom offentlig sektor samt olika forskares syn på rasism.

Hur kommer rasismen till uttryck i till exempel skolan, och vad kan vi göra för att förhindra att detta sker?

Denna podcast lyfter många viktiga berättelser och tar upp det vi tycker är viktigt när det handlar om att skapa trygga miljöer för alla. Podcasten finns på Spotify!

Basket förenar
Ungas framtidstro i Norrbotten
Black Lives Matter