Utbildning med Suicide Zero i Våga fråga

2020-09-18

Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller lagkamrat har det tufft?

Idag hade spelartruppen och Coacherna gått Suicide Zeros digitala utbildning i Våga Fråga.
En två timmars utbildning som gav oss nycklar att öppna upp för samtal runt psykisk ohälsa. Vi har fått samtalsverktyg som ska göra oss trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor.
“Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv” säger Camilla.

Vi på Luleå Basket är väldigt tacksamma över vårt samarbete och chansen till denna utbildning eftersom vi vill vara förebilder och tala om psykiskohälsa i klassrum och på idrottslektioner men också att lära oss att se varningstecknen i vårt eget omklädningsrum.

Vill ert företag eller lag också gå denna utbilding så kontakta [email protected]

Kursinnehåll för Våga Fråga

Suicide Zeros utbildning Våga Fråga går igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur du kan stötta. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg.