Vårfestival på NLV

2024-05-17

Full fart på NLV:s vårfestival där man fick skjuta och få t-shirt och autografer av våra stjärnor tillsammans med våra kompisar på Vildakidz.

Tack till NLV och våra partners i Förebildsarbetet som ger oss möjligheter att vara ute även på kvällstid med våra stjärnor.

Basket förenar
ungas framtidstro i norrbotten