CSR

Corporate Social Responsibility innebär att företag aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker relationerna med kunder, anställda och ägare precis som tillväxt och lönsamhet.

Luleå Basket har historiskt aktivt jobbat med olika CSR-frågor och sedan 2013 har över 125 olika projekt i Luleå och i övriga delar av Norrbotten genomförts. Vi tycker det är viktigt och vi påstår att ingen annan klubb i Norrbotten kommer i närheten av att nå upp till samma nivå.

Med ett stort publikstöd och fans i unga åldrar följer ett ansvar att ge tillbaka genom att vara goda förebilder. Genom de sportsliga framgångarna och det sociala ansvarstagandet bidrar vi till att positivt påverka synen på Luleå och länet, ett ansvar som vi ödmjukt och stolt gärna tar på oss. Våra spelare är förebilder och de besöker skolor och fritidsgårdar, det ges regelbundna föreläsningar och ensamkommande flyktingbarn får gratis inträde till våra matcher.

I basketens värld har allas lika värde och integration varit en naturlig del i över 30 år. Basketsporten förenar och vi är stolta över att vara en del i detta. Därför är det en självklarhet för oss att vi årligen deltar i Luleå Pride.

Våra värdegrunder innebär även att Luleå Basket har ett mångårigt samarbete med stiftelsen Rosa Oktober, som varje år samlar in pengar till förmån för bröstcancerforskningen. Laget spelar match i rosa dräkter och har olika aktiviteter som inbringar medel till stiftelsen under matchtillfället.

Det ska tydligt påpekas att utan alla våra sponsorer som så helhjärtat stöttar oss så skulle inte det finnas möjligheter att genomföra våra projekt. Vi gör det tillsammans.

Vilda Basket-hjälpen

2015 bildades den ideella föreningen VildaKidz med syftet att skapa en meningsfull fritid för utsatta barn och unga och finnas som komplement till alla aktiviteter som kostar pengar. Enligt Rädda Barnens årsrapport 2014 så lever 8% av barn i Norrbotten under svåra ekonomiska svårigheter. Anna och Stefan Karlsson såg det enorma behovet av hjälp och stöd som finns bland barn och unga och kunde inte längre blunda så ur deras vilja att hjälpa föddes VildaKidz.

VildaKidz startades den 27 januari 2015 och planen var då att hjälpa 100 barn per år. På bara fyra år är antalet uppe i 20 000 barn per år och det handlar om allt mellan fritidsaktiviteter, julklappar, kläder och mat på bordet.

När en barnfamilj har det skralt är det inte så konstigt att aktiviteter som kostar pengar väljs bort, men vi tycker att stänga dörren till idrott borde inte vara en nödvändighet när man har det tufft ekonomiskt. Att för barn få ingå i ett idrottslag på samma villkor som vem som helst är extremt viktigt. Basket är dessutom en av Sveriges mest jämställda och jämlika sporter. 53% av alla basketutövande ungdomar är tjejer och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i lika stor utsträckning i basketföreningar som de med svensk bakgrund. Basket är därför så mycket mer än en sport, det är en upplevelse och en livserfarenhet vi vill att alla barn ska få ta del av – oavsett ekonomiska möjligheter. I samarbete med VildaKidz startade vi därför Vilda Basket-hjälpen. Vilda Basket-hjälpen gör att barn med basketdrömmar kan kontakta VildaKidz och ansöka om ekonomiskt stöd för sitt basketspelande. Det kan handla om anmälningsavgifter, licenskostnad eller utrustning. Redan ett dygn efter att Vilda Basket-hjälpen startades hade över 60 anmälningar strömmat in och fler ramlar in varje dag! Nu är målet att tillsammans med Anna och Stefan bakom Vilda Kidz utöka projektet ytterligare så att ännu fler barn och unga får chansen att ta del av världens bästa sport.

Fler projekt

Ungas framtidstro i Norrbotten

2013 startade projektet Ungas framtidstro i Norrbotten i samarbete med Sparbanken Nord. Ett folkhälsoprojekt riktat mot barn i årskurs 4-6 där våra spelare är ute och föreläser om hur man som elitidrottare jobbar med målbilder och press, vikten av att stötta varandra och vara en bra kamrat, både i laget och i klassrummet. Dessutom belyser vi det faktum att man inte behöver lämna Norrbotten för att uppfylla sina drömmar utan att det går att nå sina mål på hemmaplan, båda yrkesmässigt och sportsligt.

När vi har jobbat med Ungas framtidstro i Norrbotten så har vi valt att använda oss av Luleåfostrade spelare just för att kunna understryka vilka möjligheter som finns här. Det självklara valet har då varit att Allis Nyström har fått möjligheten att föreläsa för skolklasser runt om i Norrbotten om sin idrottsliga karriär, hur man är en bra kompis och hur man når sina mål.

Under 2014 besökte Allis en skolklass i Älvsbyn, som vid det laget inte haft en verksam basketförening på nära 30 år. Efter Allis klassrumsbesök blev några flickor i klassen sugna att prova på basket. Sagt och gjort, de framförde sin önskan till sina föräldrar som i sin tur kontaktade Lasse Mikkelson.

Lasse, som nu jobbar ideellt med Jokkmokk Basket, och Ingemar Ek som var med och startade Luleå Basketcentrum, hjälpte dem att starta upp en basketförening som kom att kallas Älvsby Basketbollklubb. Nu, fem år senare, har klubben 5 aktiva basketgrupper, 3 aktiva lag i seriespel och flera EBC-lag.

läkarjouren

Basket Förenar

Vi tycker att basket är världens bästa sport! Föreningslivet kring en basketorganisation är unik som en av Sveriges mest jämställda och jämlika. Vi vill att fler ska få ta del av den gemenskap och det värde som Luleå Baskets föreningsliv ger oss och samtidigt vara med och bidra till ett mångkulturellt samhälle där alla oavsett hudfärg, religion, etnicitet, kön och sexuell läggning ska kunna känna sig trygga och delaktiga.

Därför vill vi i Luleå Basket, tillsammans med nyanlända, ensamkommande och svenskfödda projektdeltagare, hjälpas åt att skapa nya sätt för integrationen i föreningslivet. Tillsammans ska vi garantera att olikheterna bemöts rättvist och att fler integreras i föreningslivet, oavsett kulturella och fysiska förutsättningar.

Basket är till för alla. Likaså Luleå Energi Arena. Vårt mål är att Luleå Basket och Luleå Energi Arena ska bli en naturlig mötesplats för alla. En mötesplats för alla åldrar, ursprung och intressen där basketen kan bli hjärtat för att väcka ett första intresse till Luleås föreningsliv. Det ska vi åstadkomma genom att anordna regelbundna basketträningar och föreläsningar med projektdeltagarna. Vi kommer att samarbeta med stadsdelslagen så att projektdeltagarna kan knyta kontakt med de föreningar och basketlag som verkar där varje individ bor.

Luleå Basket har en enorm styrka i våra ideella krafter. Genom ett fadderskap med våra funktionärer och klack kan vi erbjuda projektdeltagarna möjlighet att praktisera under våra hemmamatcher och det i sin tur underlättar steget in i föreningslivet. Vi vill skapa möten med mellan en äldre och en yngre generation funktionärer så vi kan ta del av varandras kulturer, arbeta och bidra utanför hemmet.

Projektet är precis uppstartat och vi ser fram emot att fortsätta att jobba med det under året som kommer.

Förebildsarbete

Många ser idag på Luleå Basket som en sportslig framgångssaga. Fem raka SM-guld är en enorm prestation och något vi är oerhört stolta över. Mycket slit och svett har offrats för att lyckas med de sportsliga framgångarna vi uppnått senaste åren. Men Luleå Basket är så mycket mer än fem SM-medaljer. Vi är en samhällsaktör, en vän och en syster.

Vi vill nå ut till alla barn och unga och förmedla att alla är lika mycket värda i ett lag, hur viktigt det är att vara en god vän och stärka varje individs självförtroende. I samband med det kan vi förmedla de starka och coola idrottarna vi har i laget och ge unga flickor och pojkar kvinnliga förebilder som inte är längre bort än Luleå Energi Arena.

Det gör vi genom hälsa på i klassrum och idrottslektioner, besöka klubblagens hemmahallar och anordna träningar, närvara vid en rad olika aktiviteter så som att vi deltagit i Luleå Pride, närvarat på familjedagar, sportlovsbasket, Tomtebo Cup, och mycket, mycket mer. Vi vill att barn och unga ska se våra spelare som en vän och en lagkamrat. Luleå Basket ska erbjuda unga idrottare förebilder att se upp till som känns tillgängliga.